Finanstsunami

Boken är en översättning av den tyska boken ”Finanztsunami” av Ernst Wolff och beskriver tillkomsten och utvecklingen av vårt nuvarande finanssystem. Det som nu håller på att äga rum, kan liknas vid en tsunami. Kriserna under 80- och 90 talen, från den latinamerikanska skuldkrisen till den nästan inträffade kraschen av systemet efter hedgefonden LTCM, var de första tektoniska förskjutningarna. 

Till dessa har lagts krisen med sub-prime hypotek 2006, sammanbrottet av Lehman Brothers 2008 och utbredningen av Eurokrisen från och med 2010. Inte ett enda av de problem som ledde till dessa kriser har lösts. De har bara skjutits vidare på framtiden. Därför har stora spänningar byggts upp under ytan. Spänningar som med matematisk säkerhet kommer att laddas ur – och det plötsligt, utan varning – med en kraft som bara ökar så länge urladdningen skjuts upp

OM BOKEN

Dimensioner:

L x B x T = 210 x 150 x 11 mm

Vikt: 326 g

Sidantal: 190  (varav 14 med förord, register och referenser).

Pris: 175:- exkl. frakt för den tryckta boken
ISBN: 978-91-7819-206-9

Pris: 125:- för E-boken
ISBN: 978-91-8020-024-0

Vare sig det gäller områdena samhälle och politik, vetenskap och teknik eller ekonomi och finanser så förändrar sig vår omvärld mer genomgripande och snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt löper vi risken att drunkna i en flod av information, som ingen enskild människa längre kan arbeta sig igenom.

Som ett resultat av denna utveckling blomstrar specialiseringen. Vi har vant oss vid att lita på experternas åsikter. De är våra guider i en värld som har blivit så oöverskådlig, att vi bara kan hitta rätt med utomståendes hjälp. Men vad händer om dessa utomstående experter ger oss fel information? Vad händer om experterna, oavsett orsak, ger oss en falsk bild av verkligheten? Vad händer om de håller tyst om de hotande farorna, som kan kosta oss våra liv?

Den här boken är avsedd att hjälpa till att kasta ljus på ett ämne som exakt är vad dessa farhågor gäller. Under årtionden har finansväsendet beskrivits för oss som en sektor av ekonomin som bara experter begriper sig på och vi vanliga människor behöver inte befatta oss därmed, därför att det bara perifert berör oss i vårt dagliga liv.

Efter att ha läst denna bok, kommer du att inse att det är tvärtom. Finansindustrin påverkar våra liv mer än något annat område någonsin gjort. Till största delen obemärkt, har finansindustrin utvecklat sig till den mäktigaste och i storlek helt dominerande på jorden. Till största delen i det fördolda styr deras ledare världens öde på ett sätt som är svårt att genomskåda, även om man anstränger sig. Otaliga experter har lyckats finta bort oss under årtionden, för att vi inte skall bli varse deras sanna arbete.

Emellertid har de dramatiska förändringarna under de senaste åren, i synnerhet den nära kraschen 2008, väckt många människor. Och med rätta så, för vid närmare betraktande kan vi fastställa att detta finanssystem vid två tillfällen bara kunde hållas vid liv med hjälp av nödåtgärder och att det f.n. befinner sig på en väg som slutar i våld, förstörelse och att hela världen underkastar sig en liten grupp av extremt rika människor. Det är alltså hög tid att tvivla på experterna och skaffa sig en egen uppfattning av verkligheten.

Det är precis det som är syftet med denna bok. Det är inte en lärobok som riktar sig till en publik med relevant kunskap. Tvärtom den är huvudsakligen skriven för sådana personer som hittills har sett det finansiella systemet som något obegripligt. Den här boken söker med avsikt att undvika finansvärldens nebulösa fackspråk och vill försöka framställa och förklara vårt finansiella systems uppkomst, historia och funktion, på ett sätt som är både förståeligt och levande.

Författarens syfte är att bidra till lösningen av det han ser som vår tids viktigaste uppgift, nämligen att göra det möjligt för den arbetande befolkningen att själva ta kontrollen ur finansbranschens grepp och att ta saken i egna händer. Det kommer att behövas för att göra det möjligt för framtida generationer att leva ett människovärdigt liv i en värld utan våld

När tsunamin drabbade Asien 2004, fanns det ett fåtal människor som förstod tecknen på en annalkande tsunami och kunde varna de inte ont anande medmänniskorna. Ernst Wolff har i denna bok tydligt beskrivit tecknen på, och följderna av, en annalkande finanstsunami. Låter du dig varnas?

OM FÖRFATTAREN

Ernst Wolff

Ernst Wolff är född 1950, uppvuxen i Sydostasien, grundskolad i Tyskland och har studerat i USA. Han är journalist och hamnade på Der Spiegels bästsäljarlista för sin bok ”Weltmacht IWF” (världsmakten IMF). Han har under 40 års tid intresserat sig för växelspelet mellan politik och ekonomi. Hans mål är att avslöja de mekanismer, med vilka den internationella finanseliten har roffat åt sig kontrollen över avgörande områden i våra liv

Vare sig det gäller områdena samhälle och politik, vetenskap och teknik eller ekonomi och finanser så förändrar sig vår omvärld mer genomgripande och snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt löper vi risken att drunkna i en flod av information, som ingen enskild människa längre kan arbeta sig igenom.

Som ett resultat av denna utveckling blomstrar specialiseringen. Vi har vant oss vid att lita på experternas åsikter. De är våra guider i en värld som har blivit så oöverskådlig, att vi bara kan hitta rätt med utomståendes hjälp. Men vad händer om dessa utomstående experter ger oss fel information? Vad händer om experterna, oavsett orsak, ger oss en falsk bild av verkligheten? Vad händer om de håller tyst om de hotande farorna, som kan kosta oss våra liv?

Den här boken är avsedd att hjälpa till att kasta ljus på ett ämne som exakt är vad dessa farhågor gäller. Under årtionden har finansväsendet beskrivits för oss som en sektor av ekonomin som bara experter begriper sig på och vi vanliga människor behöver inte befatta oss därmed, därför att det bara perifert berör oss i vårt dagliga liv.

Efter att ha läst denna bok, kommer du att inse att det är tvärtom. Finansindustrin påverkar våra liv mer än något annat område någonsin gjort. Till största delen obemärkt, har finansindustrin utvecklat sig till den mäktigaste och i storlek helt dominerande på jorden. Till största delen i det fördolda styr deras ledare världens öde på ett sätt som är svårt att genomskåda, även om man anstränger sig. Otaliga experter har lyckats finta bort oss under årtionden, för att vi inte skall bli varse deras sanna arbete

KÖPA BOKEN

Här kan du välja den tryckta boken eller E-boken. Du blir kopplad till Publit, som sköter distributionen.

Tack för ditt köp!

”Finansväsendet är bara tillgänglig för experter och behöver inte intressera dig för vanliga människor, för det påverkar bara marginellt din vardag” – det har vi blivit itutade under årtionden.

Det förhåller sig tvärtom. I stort sett obemärkt för allmänheten har finansbranschen blivit den mest inflytelserika enheten på vår planet. Dess ledare förblir för oss osynliga och ändå styr de världshistorien på ett sätt som är svårt att genomskåda även vid närmare granskning.

Med sin gripande skildring av skeendet och aktörerna i den finansiella sektorn pekar Ernst Wolff återigen på sitt centrala intresse: att åstadkomma en sann demokrati, där inte en liten elit så kan behärska våra liv, att framtiden äventyras.

DIVERSE INFORMATIONER

https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-spezial-agenda-2021-ein-neues-geldsystem/

Ernst har en egen internetkanal, där många av bokens teman tas upp.

Tyska sidor:

Engelska sidor: 

Dr. Buttar reads a mail https://www.bitchute.com/video/(jump to 31 minutes)